AZTI Technology Sdn. Bhd. (AZTI Technology) ialah sebuah syarikat diperbadankan tempatan yang ditubuhkan sebagai sebuah syarikat teknologi yang berdedikasi pada penyelidikan dan pembangunan Sistem Hentian Kecemasan Pencerobohan Platform (PIES®). Ditubuhkan pada 4 Jun 2014 dengan tujuan memfokuskan pada peningkatan teknologi, reka bentuk dan pembangunan platform dan sistem bukti masa hadapan, fungsi lainnya ialah perolehan dan pembekalan sistem PIES® dan alat ganti kepada pelanggannya.

AZTI Technology memiliki 100% AZTI Holdings Sdn Bhd dan Alpha Zaicon Technology International Inc., Kanada.

AZTI Technology melalui anak syarikat 100%nya, Alpha Zaicon Technology International Inc., Kanada., memeterai Perjanjian Pembelian Aset dengan Alpha Zaicon Technologies Inc. di Kanada (prinsipalnya untuk PIES®) untuk memperoleh semua Hak Harta Intelek, Paten, Tanda Dagangan, semua pengetahuan teknikal yang berkaitan dan muhibah perniagaan. Oleh itu, dengan perjanjian ini, AZTI Technology kini pada dasarnya adalah pemilik teknologi sistem PIES®.

Teknologi AZTI telah meningkatkan dengan ketara pada perkakasan dan perisian tegar PIES® dan dalam proses mendapatkan produk diperakui di peringkat antarabangsa. Teknologi AZTI telah menyetempatkan pembuatan semua komponen utama PIES®.

AZTI Technology telah mendapat status MSC Malaysia. Ia juga didaftarkan di bawah ICP dengan TDA.

  • Penyelidikan, pembangunan dan pengkomersilan PIES®Sistem
  • Peruntukan pelaksanaan, penyelenggaraan dan bantuan teknikal yang berkaitan dengan PIES®Sistem

Skop Perniagaan:

  • Penyelidikan & Pembangunan
  • Pembangunan Perniagaan
  • Bantuan Teknikal
  • Pelesenan Hak Harta Intelek (IPR)
  • Pegangan Pelaburan
  • Perkhidmatan Kejuruteraan