MilestoneSkopObjektifTugas

0
Jejak PenilaianMengumpul maklumat dari segi reka bentuk trek & seni bina.Pengimbasan laser pada trek.

1
Semakan Reka Bentuk Akhir (FDR)

  1. Reka bentuk komponen mekanikal.

  2. Teguhkan antara muka dengan sistem sedia ada.


  1. Kenal pasti & keperluan sistem reka bentuk termasuk komponen elektronik dan mekanikal dengan pertimbangan trek reka bentuk.

  2. Kaji, cadang dan selesaikan keperluan Sistem dengan pertimbangan sistem antara muka.


2
Ujian Penerimaan Kilang (FAT)Prototaip dan/atau PPo bagi komponen yang direka bentuk.Uji setiap fungsi komponen selaras dengan spesifikasi yang ditakrifkan dalam FDR.

3
Penghantaran PeralatanBekalan daripada komponen mekanikal dan elektronik.Pengaturan logistik ke tapak/gudang pelanggan.

4
Kerja PemasanganPelaksanaan di tapak.Pemasangan komponen mekanikal dan elektronik serta kerja-kerja pengkabelan dan kerja gentian/ trunking.

5
Semak Keluar Selepas Pemasangan (PICO) dan Ujian Penerimaan Sistem (SAT)

  1. Sahkan pemasangan yang dilakukan di tapak dengan pelanggan.

  2. Sahkan kefungsian PIES® pemasangan.


  1. Lakukan dengan pelanggan pada setiap item yang dipasang berdasarkan PICO Senaraikan.

  2. Ujian sistem PIES®.


6
Ujian Integrasi Sistem (SIT)Sahkan penyepaduan PIES® dengan sistem lain.Uji dengan sistem lain yang ditakrifkan dalam FDR.

7
Sijil SiapMengesahkan penyiapan projekPengeluaran sijil penyiapan oleh pelanggan.