องค์การบริหารโครงการ

แนวทางของเราคือการใช้ความรู้ความชำนาญทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าของเราในขณะที่ทำงานร่วมกัน เพื่อจัดหาโซลูชันที่สมบูรณ์หรือปรับแต่งเอง องค์กรการจัดการโครงการโดยทั่วไปของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพและ การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบโครงการที่มีคุณภาพตามกำหนดเวลา

คำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อลูกค้าคือการช่วยพวกเขาในการทำให้วิสัยทัศน์และแผนเป็นจริงด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุด มารยาท. ผู้จัดการโครงการของเราได้รับการรับรองจาก P.M.P

PPM
PPM-a