AZTI มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ วิศวกร และช่างเทคนิค ซึ่งมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณภาพอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ นำโดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์โชกโชนในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการฝึกฝนโดยบรรษัทข้ามชาติ รวมถึงประสบการณ์การแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ

เรามีพนักงาน 100% ที่มีความสามารถในท้องถิ่น ผู้จัดการโครงการของเราได้รับการรับรองจาก PMP เราขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์ เราเชื่อในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง